Privacy en Disclaimer

Aansprakelijkheid inhoud

Verkeersschool Oosterveld streeft ernaar de informatie op deze website zo compleet, correct en actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Verkeersschool Oosterveld is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving door Verkeersschool Oosterveld worden gewijzigd.

Verkeersschool Oosterveld is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbereikbaarheid van de website van Verkeersschool Oosterveld

Op de website van Verkeersschool Oosterveld kunt u doorklikken naar websites van andere organisaties. Verkeersschool Oosterveld is niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van informatie op deze websites.

Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Informatieverstrekking

Indien informatie die op de website van Verkeersschool Oosterveld is opgenomen tevens schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Verkeersschool Oosterveld garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Bescherming van persoonsgegevens

Verkeersschool Oosterveld hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Verkeersschool Oosterveld garandeert het volgende:

- Uw gegevens worden enkel verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te mogelijk te maken.

- De verwerking van uw gegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

- Verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

- Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van uw gegevens.

U kunt op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten op deze website berust bij Verkeersschool Oosterveld. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken informatie, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Volg ons op facebook